Guest   
 
Username: 
Password:  
 
   

มาตรฐานต้นฉบับสำหรับสำนักพิมพ์แจ่มใส

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และความสะดวกในการจัดพิมพ์ ผู้ที่สนใจส่งเรื่องให้ทางสำนักพิมพ์พิจารณา
กรุณาจัดหน้าตามมาตรฐานดังนี้ค่ะ
     
  1.

จัดขอบบน ขอบล่าง ขอบซ้าย และขอบขวา ตามมาตรฐานที่โปรแกรม Word ตั้งไว้ คือ 2.54 ซม.
สำหรับด้านบนและด้านล่าง และ 3.17 ซม. สำหรับด้านซ้าย และด้านขวา
  2. ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 pt.
  3.

ไม่จำเป็นต้องเว้นบรรทัดทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เว้นบรรทัดเฉพาะเวลาที่ต้องการขึ้นเรื่องราวใหม่
หรือคั่นแต่ละฉาก แต่ละตอนของเรื่องสั้นเท่านั้น
  4.

เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้ใช้ tab แทนการเคาะ space bar เว้นวรรค โดยระยะ tab ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่โปรแกรม Word ตั้งไว้ตั้งแต่แรก
  5. หลังเครื่องหมายอัศเจรีย์, ปรัศนีย์, จุลภาค, ไม้ยมก, วงเล็บ และเครื่องหมายอัญประกาศ ให้เคาะเว้น 1 เคาะ
  6. ทุกครั้งที่เว้นวรรคให้เคาะเว้นเพียงเคาะเดียวเท่านั้น
  7. ตรวจเช็คคำ และตัวสะกดให้ถูกต้องที่สุด (โชว์ความรู้ภาษาไทยกันได้เต็มที่ค่ะ)
     
    ทั้งนี้เพื่อความสบายตา และความสะดวกในการพิจารณางานของกองบก. นะคะ และหากเรื่องของท่านใด
ได้ตีพิมพ์ก็จะประหยัดเวลาในการพิสูจน์อักษร และจัดวางหน้าด้วยค่ะ (หนังสือจะได้รับการตีพิมพ์เร็วๆ ไงคะ)

"อ่านวิธี Zip File เพื่อส่งผลงานให้กองบ.ก. ที่นี่"
     
   
จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 279 ท่าน