Guest   
 
Username: 
Password:  
 
  


 
อ่านเรื่อง
Star Story
amphibian
30
10/05/2556 19:50:30
554
0/4
รายละเอียดเรื่อง
เธอ ผู้ตกหลุมรักเขา เพื่อนที่เธอไม่รู้จักบนโลกไซเบอร์... และเขา ผู้ตกหลุมรักเธอ คนตัวยุ่งที่เข้ามาในชีวิตจริง...


จำนวนตอนทั้งหมด
ชื่อตอน วันที่อัพเดท ตอนที่ เข้าชม  
☆~: Intro 03/01/2555 21:05:35 1 1313 อ่าน
☆~: Unit 1 03/01/2555 21:10:02 2 1163 อ่าน
☆~: Unit 2 08/01/2555 12:55:12 3 1092 อ่าน
☆~: Unit 3 27/01/2555 23:06:43 4 1101 อ่าน
☆~: Unit 4 20/01/2555 19:21:24 5 998 อ่าน
☆~: Unit 5 20/01/2555 19:26:12 6 940 อ่าน
☆~: Unit 6 05/02/2555 23:39:27 7 939 อ่าน
☆~: Unit 7 05/02/2555 23:41:45 8 871 อ่าน
☆~: Unit 8 10/02/2555 18:27:01 9 1028 อ่าน
☆~: Unit 9 10/02/2555 18:28:47 10 901 อ่าน
☆~: Unit 10 15/02/2555 20:04:19 11 893 อ่าน
☆~: Unit 11 15/02/2555 20:06:26 12 875 อ่าน
☆~: Unit 12 03/04/2555 00:38:37 13 818 อ่าน
☆~: Unit 13 21/02/2555 23:46:15 14 882 อ่าน
☆~: Unit 14 29/02/2555 02:03:50 15 840 อ่าน
☆~: Unit 15 29/02/2555 02:13:22 16 850 อ่าน
☆~: Unit 16 03/04/2555 00:43:14 17 676 อ่าน
☆~: Unit 17 03/04/2555 00:41:11 18 816 อ่าน
☆~: Unit 18 18/03/2555 00:01:41 19 777 อ่าน
☆~: Unit 19 18/03/2555 00:12:28 20 807 อ่าน
☆~: Unit 20 31/03/2555 00:55:17 21 818 อ่าน
☆~: Unit 21 31/03/2555 00:58:03 22 845 อ่าน
☆~: Unit 22 15/04/2555 21:40:42 23 844 อ่าน
☆~: Unit 23 15/04/2555 21:47:54 24 1001 อ่าน
☆~: Unit 24 28/04/2555 23:54:32 25 838 อ่าน
☆~: Unit 25 28/04/2555 23:56:13 26 974 อ่าน
☆~: Unit 26 17/05/2555 00:43:43 27 830 อ่าน
☆~: Unit 27 18/06/2555 00:39:29 28 812 อ่าน
☆~: Unit 28 04/07/2555 01:09:45 29 1033 อ่าน
[ฝากงานชิ้นต่อไป] 10/05/2556 19:49:46 30 749 อ่าน


ข้อความ :
จากคุณ * :
 
Preview
 

 
จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 127 ท่าน