Guest   
 
Username: 
Password:  
 
   


ธนาณัติแบบธรรมดา

 1. หลังจากที่เพื่อนๆ ได้สั่งซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของแจ่มใสเรียบร้อยแล้ว ให้เพื่อนๆ ไปชำระเงินที่ทำการไปรษณีย์ โดยกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม
  "ใบฝากธนาณัติในประเทศ" ให้ครบถ้วน สั่งจ่ายในนามคุณบุษรา พรประเสริฐศรี บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
  285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์31 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพ 10700

  ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมชำระเงินตามราคาของหนังสือที่ได้สั่งซื้อไว้ 2. เจ้าหน้าที่จะออกใบ ธน.31 หรือ "ไปรษณีย์ธนาณัติ (สำหรับผู้รับนำไปรับเงิน)" ให้เมื่อได้รับใบดังกล่าวแล้วให้เพื่อนๆ เขียนชื่อผู้รับเงิน
  (ให้เขียนชื่อคุณบุษรา พรประเสริฐศรี) และชื่อผู้ฝากเงิน (ให้เขียนชื่อของเพื่อนๆ ที่เป็นผู้ฝากเงิน) ให้เรียบร้อยครบถ้วน 3. จากนั้นนำใบ ธน.31 หรือ "ไปรษณีย์ธนาณัติ (สำหรับผู้รับนำไปรับเงิน)" ใส่ซองสำหรับส่งธนาณัติพร้อมแนบแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ (สามารถ Print ได้ที่หน้าแรกของเว็บแจ่มใส หรือ  คลิกที่นี่  เพื่อ Print แบบฟอร์ม) จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อลงในแบบฟอร์ม ให้ถูกต้องครบถ้วน ***สำหรับกรณีการส่งแบบนี้ไม่ต้องติดหลักฐานการโอนเงินลงบนแบบฟอร์มยืนยันการสั่งซื้อ 4. จ่าหน้าซองธนาณัติ เขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากส่ง (ชื่อที่อยู่ของเพื่อนๆเอง) และเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับ
  บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
  285/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์31 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพ 10700
       เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนแล้วส่งซองธนาณัติให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ช่องบริการไปรษณีย์เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป และเมื่อทางแจ่มใสได้รับธนาณัติแล้ว ก็จะจัดส่งหนังสือให้เพื่อนๆ ทันทีค่ะ

***สำหรับเพื่อนๆ ที่เลือกชำระเงินด้วยวิธีการนี้ไม่ต้องแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน มาให้ทางสำนักพิมพ์แจ่มใสเนื่องจาก ทางสำนักพิมพ์จะได้รับหลักฐานการชำระเงินจากไปรษณีย์ธนาณัติที่เพื่อนๆ ส่งมาให้ แต่ที่สำคัญคือเพื่อนๆ ต้องไม่ลืมแนบรายละเอียดข้อมูลผู้สั่งซื้อในการสั่งซื้อมาให้ครบถ้วน เพื่อเพื่อนๆ จะได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์แจ่มใสได้อย่างรวดเร็ว


 
จำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 146 ท่าน